Djelatnosti

Elektroinstalacije
Proizvodnja
Izrada ormara i metalnih konstrukcija, Montaža razvodnih uređaja
Elektromehanika
Tehnička kontrola
ZEP-Projektiranje d.o.o.

EU projekt KK.03.2.1.19.0947

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda
za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr

Naziv projekta: "Nadogradnja i modernizacija poslovnog informacijskog sustava u Zagrebačkom elektrotehničkom poduzeću" (Referentna oznaka: KK.03.2.1.19.0947)


Kratki opis projekta:


Svrha projekta "Nadogradnja i modernizacija informacijskog poslovnog sustava u Zagrebačkom elektrotehničkom poduzeću je primjenom informacijsko-komunikacijske tehnologije, kroz nadogradnju postojećih tehnološki i procesno zastarjelih aplikativnih modula tzv. sustava za upravljanje poslovnim procesima (ERP sustav), dovesti do optimizacije poslovnih procesa Upravljanja ljudskim potencijalima, Financije i računovodstvo, Logistika, Nabava, Prodaja, Strateško planiranje, ojačati tržišnu poziciju, povećati konkurentnost i učinkovitost poslovanja ZEP d.d.

Ovim projektom planirana je nadogradnja postojećih programa funkcionalno i tehnološki te integracija svih programa u jedinstveni informacijsko-poslovni sustav(ERP). Funkcionalna nadogradnja podrazumijeva unaprijeđenje postojećih i dodavanje novih programskih funkcionalnosti. Tehnološka nadogradnja pak podrazumijeva implementaciju rješenja najnovije generacije s aspekta brzine izvođenja programa, izgleda korisničkog sučelja te pristupa bazi podataka i pohrani podataka. U sklopu nadogradnje ERP sustava planirana je i edukacija za korisnike. U svrhu ispravnog rada novog poslovno-informacijskog sustava također će biti nadograđena hardverska infrastruktura na lokaciji ZEP-a. To podrazumijeva nabavu komponenti serverske infrastrukture, mrežne infrastrukture te klijentske infrastrukture – zamjena dijela osobnih računala koja su previše zastarjela za izvođenje novog sustava. Provedba svih navedenih aktivnosti rezultirati će ojačanom tržišnom pozicijom, povećanjem konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja ZEP d.d.

Ciljnu skupinu projekta čine svi zaposlenici poduzeća dok su krajnji korisnici postojeći i svi potencijalni novi klijenti poduzeća.

Ciljevi projekta:
 • primjenom informacijsko-komunikacijske tehnologije, kroz nadogradnju i modernizaciju postojećeg zastarjelog informacijskog poslovnog sustava (ERP sustav), ojačati tržišnu poziciju, povećati konkurentnost i učinkovitost poslovanja ZEP d.d.
Očekivani rezultati projekta:
 • nabavljen ERP sustav (licence za aplikativne module) koji je implementiran, prilagođen i integriran s postojećim sustavom, zajedno sa dokumentacijom sustava / uputama za korištenje ERP sustava
 • provedena edukacija korisnika za aplikativne module ERP sustava
 • nabavljena i instalirana hardverska oprema – serverska, mrežna i klijentska infrastruktura
 • minimalno 4 objave o napretku projekta na web stranici,
 • izrađene naljepnice nalijepljene na opremu, izrađena informativna ploča izvješena na ulazu u zgradu uprave tvrtke na lokaciji provedbe projekta, Radnička 220, Zagreb.

Ukupna vrijednost projekta: 1.881.750,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 978.510,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 31.10.2019. do 31.10.2020.


Kontakt osoba za više informacija: Tomislav Kočnar, e-mail: tkocnar@zep.hr

Poveznice na relevantne internetske stranice:
 • Internetska stranica strukturni fondovi.hr: http://www.strukturnifondovi.hr
 • Operativni program iz kojeg je sufinanciran projekt: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/
Objava br. 1 o napretku projekta zaključno sa 29.2.2020.:
 • Provedena nabava te potpisan ugovor sa isporučiteljem za ERP sustav (implementacija, prilagođavanje i integriracija s postojećim sustavom, zajedno sa dokumentacijom sustava / uputama za korištenje ERP sustava te provođenje edukacije korisnika za aplikativne module sustava)
 • Provedena nabava te potpisan ugovor sa isporučiteljem hardverske opreme – serverska, mrežna i klijentska infrastruktura
Objava br. 2 o napretku projekta:
 • 10.6.2020. nabavljena i instalirana hardverska oprema – serverska, mrežna i klijentska infrastruktura
Objava br. 3 o napretku projekta:
 • 17.6.2020. nabavljen ERP sustav (licence za aplikativne module) koji je implementiran, prilagođen i integriran s postojećim sustavom, zajedno sa dokumentacijom sustava / uputama za korištenje ERP sustava i provedenom edukacijom korisnika
Objava br. 4 o napretku projekta:
 • 31.10.2020. projekt uspješno završen uz ispunjenje planiranih rezultata i ciljeva


Kontakt


ZEP d.d.

Draškovićeva 54
10000 Zagreb, Hrvatska
zep@zep.hr

LOKACIJA

Radnička cesta 220
10000 Zagreb, Hrvatska
tel: +385 (0)1 2481-777

UPRAVA

tel. +385 (0)1 2481-700
fax. +385 (0)1 2407-138

KOMERCIJALA

tel. +385 (0)1 2481-781
fax. +385 (0)1 2407-139

ZEP - Certifikat

ZEP - Certifikat

ZEP - Certifikat


ZEP - Katalog